VOORGESCHIEDENIS

1873 - 1942

Het voormalige poortgebouw van Thomsen's Havenbedrijf staat aan de Rotterdamse Lekhaven. Samen met de Keilehaven, IJselhaven en Koushaven werd deze haven in de periode 1910-1915 aangelegd om de groeiende stukgoedhandel in de Rotterdamse haven te accommoderen. De aanleg van het Vierhavensgebied was een van de grote projecten van directeur van Gemeentewerken G.J. de Jongh (1845-1917).

De reden om op de Rechter Maasoever uit te breiden, was dat deze beter verbonden was met het bestaande wegennet en spoorwegnetwerk, die onontbeerlijk waren voor de stukgoedhandel. De Rotterdamse stadsdriehoek was te vol voor een spoorwegverbinding, waardoor de haven westwaarts werd uitgebreid: in 1908 werd de Schiehaven aangelegd, in 1909 de St. Jobshaven en in de periode van 1910-1915 het Vierhavensgebied. De Rotterdamse haven werd zo steeds aantrekkelijker voor regelmatige lijndiensten, die bijvoorbeeld met koffie, fruit en eetbare vetten en oliën uit Zuid-Amerika voeren.

Direct na de aanleg van de Lekhaven en de Keilehaven vestigde Thomsen’s Havenbedrijf zich op de pier tussen de twee havens. Tussen 1918 en 1920 werden een aantal faciliteiten gebouwd aan de kant van de Keilehaven, zoals loodsen en een laadbrug, en een gebouw met een schaftruimte, een pakhuis en toiletten; het zogeheten Keilepand. In 1935 werd dit pand naar ontwerp van Brinkman & Van der Vlugt verbouwd tot een faciliteitencentrum met extra schaftruimte, een wasruimte, een ketelhuis en een transformatorruimte. Het Keilepand bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog nagenoeg schadevrij. De faciliteiten van dit gebouw werden in 1948 grotendeels overgenomen door het nieuwe poortgebouw van Brinkman & Van den Broek aan de Lekhaven.