Aankoop totaal verwaarloosd gebouw

Op 26 mei 2003 heeft het Havenbedrijf het gebouw verkocht aan Rob Kooij middels een vóórovereenkomst. De formele overdracht vond 2 jaar later plaats in april 2005.

In 2003 was het gebouw totaal verwaarloosd:

- Veel glas in de gevel en in de schuine sheddaken was gebroken.
- Alle hang- en sluitwerk was verwijderd en meegenomen.
- Alle staalwerk roestte en stalen deuren waren verdwenen.
- Door jarenlange lekkages was veel (ernstige) roestvorming ontstaan.
- De nog aanwezige rioleringen liepen leeg in het gebouw.
- Het gebouw werd bewoond door duizenden duiven, die overal hun uitwerpselen hadden achtergelaten.
- En ook de hoeren van de Keileweg gebruikten het pand.
- 4 olietanks hadden de bodem onder het gebouw vervuild.
- De kelders (1.000 M2) waren in de loop van de tijd gebruikt als riolering en dumpplaats.
- De bestrating van de begane grond was eruit gehaald zodat een zandbodem resteerde.
- De verdiepingvloer vertoonde vele gaten en de granitovloeren waren fors beschadigd.
- Alle toiletten en douches waren eruit gesloopt.
- De elektra- en waterinstallaties waren geheel vernietigd.
- En het gebouw was niet aangesloten op het gasnet.
- Ook de buitenterreinen waren ernstig verwaarloosd.