Opknappen binnenkant gebouw

Kooij kiest er voor om het gebouw zoveel mogelijk terug te brengen in de originele staat van afwerking om het monumentwaardige karakter van het pand zo veel mogelijk te behouden, juist ook aan de binnenkant. Dit deels ook uit nood: hij heeft simpelweg niet voldoende financiele middelen om het gebouw integraal te renoveren naar de eisen van deze tijd, zoals bijvoorbeeld wel is gebeurd in de Van Nellefabriek en in het poortgebouw van Müller Thomsen aan de Schiehaven. Een van de positieve bijkomstigheden daarvan is, dat het gebouw bijvoorbeeld nog de dunne stalen ramen bevat, met glas dat schuin in de stopverf is geplaatst.

De kosten van de renovatie zijn laag gehouden door veel zelf te doen en door te werken met werknemers van Werkstad BV (een reïntegratiebedrijf voor mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt). Daardoor ging de renovatie niet zo snel, maar het duurde ook lang voordat Kooij voldoende financiering had om de renovatie te betalen. Het was ook een enorme arbeidsintensieve klus gezien de deplorabele staat van het gebouw bij aanvang.

Alle constructies en leidingen in het gebouw lopen in het zicht, waardoor Kooij goed zelf kon bepalen wat moest gebeuren. Door deze leidingen zwart of donkergrijs te schilderen vallen ze niet op als storende elementen, maar doen ze mee in het lijnenspel van staal, glas en beton.

In 2004 en 2005 heeft Kooij vooral gewerkt aan de renovatie van de begane grond.
De oorspronkelijke indeling van het gebouw is zo veel mogelijk gehandhaafd.
De sporen in de grote spoorhal zijn bij de restauratie afgedekt met een asfaltlaag, omdat het gevaarlijk is voor het vervoer van de koffiebussen. Maar de grote toegangspoorten zijn gehandhaafd. En misschien komt er nog eens geld om de sporen te markeren.

Op de begane grond hoefde slechts één nieuwe scheidingswand gemaakt te worden tussen het koffiebedrijf en de bakkerij. Verder waren alle ruimtes direct bruikbaar.
In de hoge vulruimte van Santas Koffie aan de straatgevel is midden in de ruimte een extra tussenplateau gemaakt van staal en hout. De ruimte is vergroot met de inpandige transformatorruimtes die niet meer nodig waren.

In de grote lege spoorhal van de begane grond zijn in 2006 een keurkamer (voor koffie) en een plantenkas (met koffiebomen) ingebouwd. Deze transparante glazen ruimtes zijn ontworpen door Beysens en Ter Veer architecten.
Dit architectenbureau is in de zomer 2005 gestart met de aanvraag bouwvergunning voor de keurkamer, plantenkas en voor brandwerende voorzieningen op de verdieping.

In 2006 en 2007 heeft Kooij met name de verdieping gerenoveerd. Hier is een aantal scheidingswanden aangebracht, loodrecht op de glazen gevels, om het gebouw te compartimenteren in meerdere bedrijfsruimten en in meerdere brandcompartimenten (30 minuten).

Maatregelenpakket opknappen binnenkant gebouw (2003-2007)
Het gebouw is schoongemaakt (duivenstront!) en gestript tot op de constructie van staal en betonnen systeemvloeren. Allerlei kabelgoten en telefoondraden werden verwijderd. De zwaar vervuilde kelders zijn leeggehaald en de bodem gesaneerd, inclusief verwijderen van 4 olietanks onder de voormalie fietsenstalling. Alle zichtbare vervuiling in de bodem is gesaneerd.

Al het roestende staalwerk aan de binnenzijde is schoon gestraald en gerepareerd.
De stalen binnenpuien zijn weer als scheidingswand gebruikt. Ook alle stalen deuren moesten gerepareerd worden en opnieuw worden afgehangen.
Goede deuren werden ook verplaatst uit gedeelten waar ze niet meer nodig waren.

De scheidingswanden van staal en glas langs de verdiepingsgang zijn 30 minuten brandwerend gemaakt door speciaal enkel glas te plaatsen in opgedikte profielen.

Vrijwel al het messing hang- en sluitwerk was verdwenen, maar op basis van één teruggevonden klink kon dit worden gereconstrueerd. Raamboompjes en uitzetijzers waren deels nog wel aanwezig, zij het in slechte staat.

Alle plafonds zijn schoongemaakt en gerepareerd. De sheddaken in het dak zijn van nieuw draadglas voorzien, schoongemaakt en gerepareerd. De meeste glasplaten zijn hergebruikt; ongeveer 20% is nieuw.

Het gebouw is van binnen geschilderd in neutrale kleuren donkergrijs en wit, zodat de helderheid en de eenheid van het gebouw wordt benadrukt. Dit is gebeurd door Werkstad in 2004 en 2005.

Twee voormalige douche- en toiletgedeelten op de verdieping zijn omgebouwd tot prachtige toiletgroepen. Betegelde wanden en oude tegelvloeren zijn gerestaureerd met tegels die op andere plekken in het gebouw niet meer nodig zijn; de verwijderde tegels zijn daarvoor eerst met de hand schoongemaakt.

De overige betonnen begane grondvloeren zijn voorzien van een afwerklaag.
Op de verdiepingsvloer bestaat de scheiding tussen vloer en wand uit granito. Ook de trap is afgezet met granito. Alle schade aan het granito is gerepareerd.

De begane grondvloer in de grote spoorhal van zand is opnieuw bestraat. Daarvoor heeft Kooij een partij Scoria Bricks kunnen bemachtigen. Deze tweedehands klinkers zijn eerst met de hand zijn schoongemaakt.

In de 6 meter brede strook ter plaatse van de rails is een asfalt laag aangebracht om intern transport mogelijk te maken. In de toekomst zal de loop van de treinbaan weer zichtbaar worden gemaakt. De vele gaten in vloeren en wanden zijn dichtgezet.

De gietijzeren riolering is schoongespoten en waar nodig vernieuwd. Deze riolering loopt in de kelders van het gebouw op een afschot van een paar graden, zodat er altijd water instaat (in plaats van een zwaanshals als stankslot). Er is een gasleiding (M16) aangelegd naar het gebouw vanuit een belendende straat.

In alle huurunits zijn aparte nutsaansluitingen, riolering en installaties aangebracht, zoals HR-combiketels. De karakteristieke buizenradiatoren zijn afgekoppeld, schoongemaakt, geschilderd en weer opnieuw aangesloten.
trefwoord(-en): renovatie, verbouwing