Opknappen buitenkant gebouw

In mei 2003 sluit Kooij een vóórovereenkomst met het Havenbedrijf over de toekomstige aankoop van het pand. Het Havenbedrijf had van het Rijk reeds een STIREA-subsidie ontvangen (Stimulering ruimte voor economische activiteit). Aankoopbedrag en subsidie waren net voldoende om de buitenkant van het gebouw op een minimaal niveau op te knappen. Zo kwam er bijvoorbeeld alleen enkel glas in de bestaande sponningen. Een renovatie naar de huidige eisen was voor beide partijen financieel onhaalbaar en de staat van het pand was ook abominabel door de jarenlange leegstand.

De revitalisatie door het Havenbedrijf is uitgevoerd in de eerste helft van 2004.
Het Havenbedrijf liet zich vertegenwoordigen door een extern ingehuurde coördinator en directievoerder, Guus van Holland. Als architect huurde het Havenbedrijf Wim Kloosterboer in van Made architecten.

Voor de onderhoudswerkzaamheden is geen bouwvergunning aangevraagd, immers het gebouw werd weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Guus van Holland van het Havenbedrijf heeft wel een bouwvergunning aangevraagd voor de nieuwe pui in de gevel van het trappenhuis aan de Lekhavenzijde. Deze vergunning is binnen 2 weken verleend. Dit speelde in het voorjaar van 2004.

Maatregelen buitenzijde gebouw
- Slopen van de loodsen, voor zover deze nog aanwezig waren, aan de beide kopgevels van het gebouw.
- Beide (gesloten) kopgevels zijn gestukadoord en geschilderd.
- Bij het schilderwerk van de kopgevels is de vorm van de oude loodsen in kleur zichtbaar gebleven.
- Het enige raam in de kopgevel - dat vroeger vanuit de gang op de verdieping uitkeek in de loods - werd vernieuwd en vervangen door 2 openslaande verhuisramen in een zelfde vormgeving als de grote deuren op de begane grond. Erboven kwam een nieuwe hijsbalk.
Het gedenkraam was al verdwenen: een groot glasvlak met cijfers 40-45 en namen van omgekomen medewerkers.
- Aanleggen van bestrating met een parkeerterrein aan de voorzijde en aan de Lekhavenzijde.
- Het omheinen van het totale terrein door middel van hekken.

Maatregelen voor- en achtergevels
- Verwijderen van de leidingstraat, die als een metalen koker langs het balkon liep.
- Demonteren van stalen puien, stralen en meniën; en wederom monteren.
- Herstellen van de draaiende delen. Vervangen van de stalen puien indien nodig.
- Opnieuw plaatsen van enkel glas in stopverf. Alle gevelglas is vernieuwd.
- Het dichtzetten (met een pui in de gevel) van het open trappenhuis aan de Lekhavenzijde. Hierdoor kreeg de verdieping een eigen afsluitbaar trappenhuis.
- Realiseren van entreedeuren in de bestaande puien voor de drie bedrijven op de begane grond (Santas Koffie en twee bakkerijen).
- Schilderen van de gevel aan de buitenzijde (en later aan de binnenzijde).

Maatregelen dak
- Nieuwe dakbedekking met 14 cm isolatie op de (vals) platte daken.
- De sheddaken in het dak zijn van nieuw draadglas voorzien, schoongemaakt en gerepareerd.

Omdat de loodsen aan weerszijden waren gesloopt was het gebouw niet meer stabiel in de langsrichting. Binnen het gebouw werd daarom op de begane grond een stalen stabiliteitskruis aangebracht. Dit is nu zichtbaar in de glaswand van de plantenkas.
trefwoord(-en): renovatie, verbouwing