trefwoord: 'oplevering'

VOORGESCHIEDENIS : Oplevering

Op 22 oktober 1948, het vijfenzeventigjarig jubileum van Thomsen’s Havenbedrijf, werden het poortgebouw en de aangrenzende loodsen aan de Lekhaven officieel geopend. In het jubileumnummer van THB-nieuws, dat ter ere daarvan verscheen, werden de nieuwe technieken die in de nieuwe gebouwen waren toegepast bejubeld: ‘Wanneer men komt...

VOORGESCHIEDENIS : Bouw

In het begin van 1947 werd de voortgang van de plannen voor de Lekhaven in de Reconstructiecommissie voor de haven besproken. Commissielid Backx toonde zich bezorgd over de vertraging die de wederopbouw van de haven, in het bijzonder die van zijn eigen bedrijf, opliep door de schaarste van de naoorlogse periode: ‘het gebrek aan bouwmateriaal...