Fruitport

"Bedrijven hebben geen herinneringen. Dat hoeft ook niet want alles wat van belang is, wordt keurig opgeslagen in archieven. Daarin vinden we alle beleidsstukken terug die hebben geleid tot projecten. Alle correspondentie, contracten en procesbeschrijvingen hebben er hun plek. Maar daarmee houdt het op. Hoe moeilijk het was om iets voor elkaar te krijgen, welke hindernissen genomen moesten worden, hoe creatief en inventief men moest zijn, is nauwelijks in archieven terug te vinden. Soms is een project echter zozeer de moeite waard, dat je ervoor moet zorgen dat het niet wordt vergeten. De ontwikkeling van het Vierhavens-/Merwehavengebied tot Fruitport is zo’n project.

Het begon allemaal in 1986 tijdens een werkconferentie met projectontwikkelaars, financiers, het bedrijfsleven, gemeentelijke diensten, wetenschappers en belangstellende Rotterdammers. De conferentie had een belangrijke aanbeveling voor de gemeente: ontwikkel een toekomstvisie voor het Vierhavens-/Merwehavengebied en bekrachtig die visie met een structuurschets. De gemeente reageerde positief op de aanbeveling en droeg de dienst Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling (de voorloper van de huidige dS+V) op een dergelijke structuurschets vorm te geven. De eind 1987 gepresenteerde schets was voorzien van twee interessante conclusies. De eerste was dat de Vierhavensstraat als onderdeel van de economische as tussen Rotterdam-West en Schiedam verbeterd en verbreed zou moeten worden. De bedoeling daarvan was de bereikbaarheid van onder meer het Vierhavens-/Merwehavengebied te verbeteren. De tweede was de Vierhavensstraat-Westzeedijk hiervoor om te toveren in een ‘parklane’: een toonaangevende ruime verbinding die het aanbod aan verkeer gegarandeerd aan zou kunnen.

In 1988 kreeg het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, nu het Havenbedrijf Rotterdam N.V., van de gemeente de opdracht om samen met andere gemeentelijke diensten een plan te ontwikkelen voor herstructurering van het Vierhavens-/Merwehavengebied. In diezelfde periode besloot het Havenbedrijf Rotterdam N.V. alle activiteiten rond distributie in de havens voortaan te clusteren in zogenoemde distriparken. Voor het clusteren van fruit en sappen kwam al vrij snel het Vierhavens-/Merwehavengebied in beeld. De toekomstschets voor het gebied die in 1991 werd aangeboden aan de gemeenteraad ging dan ook uit van een dedicated fruit- en sappenbestemming van het gebied. De gemeenteraad ging akkoord en een ‘Fruitportteam’ kreeg de opdracht het gebied te ontwerpen en ontwikkelen. Twee van de leden van dat Fruitportteam wil ik hier in elk geval noemen: projectleider Martien Zandee, inmiddels met de VUT, en marketingman Jim Liekens. Vanaf de eerste dag waren zij betrokken bij de ontwikkeling van de Fruitport. Niets ontsnapte aan de blik van deze twee op de praktijk gerichte ‘kenniswerkers’. "

(Voorwoord uit "Fruitport, een haven in de groei", 2005)
trefwoord(-en): fruitport, fruit, sappen, visie