Thomsen & Co. (>1873)

De ontwikkeling van Thomsen’s Havenbedrijf liep grotendeels gelijk op met de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. De bedrijfsgeschiedenis begon bij een Deense immigrant, Peter Thomsen, die na zeeman, stuwadoor en houthandelaar te zijn geweest in 1873 de firma P. Thomsen & Co oprichtte, samen met expediteur Röpcke.
P.F. Thomsen nam Thomsen & Co. over toen zijn vader P. Thomsen in 1891 overleed.


Thomsen & Co komt voort uit een bedrijf dat 10 jaar eerder door Peter Thomsen samen met Jan Jacob van Rietschoten was opgericht met als doel: het kopen en verkopen van hout en het optuigen, laden en lossen van zeeschepen.

Het Havenbedrijf in Rotterdam was in de jaren tussen 1860 en 1880 gevestigd in het gebied van Westerkade tot Oosterkade (nu: ongeveer vanaf het Park tot aan de Maasboulevard bij Tropicana). De sprong naar Zuid werd toen genomen, de Koningshaven bij het Noordereiland werd als eerste gerealiseerd. Een groot aantal belangrijke ondernemingen werden in de jaren tussen 1860 en 1880 opgericht, zoals de Holland-Amerika Lijn en de Rotterdamsche Handelsvereeniging.

De firma Thomsen & Co. was vanaf haar oprichting in 1873 nog zeer bescheiden van opzet. Zij was letterlijk in de Zalmhaven gevestigd. Daar lag een soort drijvend kabelgat, een lichter, waarin de gereedschappen waren opgeborgen en ook de mensen werden uitbetaald. Vaste werknemers waren er niet, tenzij men de ,,gouden ploeg" - een ploegje van een man of 10, die altijd voor Thomsen werkten - als zodanig zou willen beschouwen. Bij het lossen en laden werd gebruik gemaakt van de sukkelwinch, waarmee de goederen met de hand uit het schip werden opgedraaid. Pas later werd de sukkelwinch vervangen door de donkey, en werd ook een lichter aangeschaft om de zware goederen te hijsen.

Het drijvende 'hoofdkantoor' bleek op de duur niet te voldoen; aan de Zalmhaven werd een kantoor met pakhuis gevestigd. Peter Thomsen was s' morgens zelf aan de Zalmhaven om volk aan te nemen en alles persoonlijk te regelen. Toen later ook de Spoorhaven en de Binnenhaven gereedkwamen namen de bazen, die daar werkten, zelf volk aan. De 'staf' van de firma was maar klein.
Expediteur Röpcke nam aan het eigenlijke stuwadoorswerk niet actief deel. Hij hield zich bezig met het agentschap van de Duitse Spoorwegen en de 'Vlaardinger boot'. Het kantoor werd vervolgens verplaatst naar een pand enkele huizen verder op de hoek van de Zalmhaven.

Voor de bootwerkers van die dagen was het 's ochtends al om half zes verzamelen geblazen bij de post scheepstijdingen aan de Boompjes om te kijken of er misschien werk was. Was er een 'boot voor de hoek' - waarmede het kantoor van Thomsen werd aangeduid - dan nam Thomsen het volk voor die dag vóór het kantoor aan. Soms stonden er wel 300 man.

Op 8 mei 1891 kwam Thomsen te overlijden. Röpcke vestigde zich zelfstandig als expediteur en Thomsen's oudste zoon Peter Frederik zette het los- en laadbedrijf onder de oude firmanaam voort. In 1896 vindt hij in Jan Key - de 32-jarige directeur van het postkantoor te Valkenswaard - zijn medewerker. Key wordt in 1903 in de directie opgenomen.
In 1903 wordt het kantoor met pakhuis van de Zalmhaven verplaatst naar de Brede Hilledijk bij de Maashaven.