26 nov '10

Brandtrap eindelijk verwijderd

Vandaag kon eindelijk de brandtrap worden verwijderd, die sinds 2007 tegen de gevel van de Vertrekhal Oranjelijn heeft gestaan.

Deze voorziening was eerder door Bouw- en Woningtoezicht geëist. Na jaren van frustratie, volhardendheid en kosten aan de kant van gebouweigenaar Kooij zijn de controlerende instellingen nu akkoord met de maatregelen die op het gebied van brandveiligheid en branddetectie in het gebouw zijn genomen.

Belangrijke les van de afgelopen jaren: de normen en eisen die in Nederland aan gebouwen worden gesteld m.b.t. brandveiligheid verhouden zich slecht met de ambitie om industriele monumenten met respect en liefde voor het originele ontwerp te restaureren of renoveren.