Het bestuur van Stichting Vertrekhal Oranjelijn bestaat uit:

- drs. Perry Boomsluiter, Buro Boomsluiter
- ir. Ieke Frankenmolen, Ieke Frankenmolen stedenbouwkundig management
- prof. dr. Paul van de Laar, Museum Rotterdam
- drs. Hilde Sennema
- Rob Kooij, Santas Koffie (adviseur aan bestuur)