Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Vertrekhal Oranjelijn. Op een deel van het beeldmateriaal dat hier te zien is, berust auteursrecht. Voor gebruik van dit beeldmateriaal anders dan raadpleging van de website is toestemming nodig van de maker of diens wettelijk vertegenwoordiger. Onrechtmatig en commercieel gebruik van het beeldmateriaal wordt bestraft.

Stichting Vertrekhal Oranjelijn heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact met ons opnemen via info@vertrekhaloranjelijn.nl

De inhoud van deze website is onderhevig aan verandering. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Vertrekhal Oranjelijn besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stichting Vertrekhal Oranjelijn is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet.

© Stichting Vertrekhal Oranjelijn, Rotterdam 2011