De Stichting Vertrekhal Oranjelijn is in 2007 opgericht. De stichting stelt zich ten doel om te adviseren ten aanzien van de revitalisatie en het gebruik van het monumentale gebouw en om te zorgen voor een grotere bekendheid van het gebouw en zijn geschiedenis.

De stichting ziet er tevens op toe dat subsidiegelden op de juiste manier worden besteed. Er is in 2005 een subsidie toegekend uit het Ted Schutten Fonds ten behoeve van de renovatie van het gebouw. Dit Fonds op Naam wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
In 2010 is hieruit opnieuw een subsidie toegekend voor het opzetten van de website over het gebouw.