Anthony Veder

In 1937 richtte Anthony Veder op 23-jarige leeftijd een eigen zeerederij op, gezien zijn leeftijd een ongewone prestatie. Hij kon overigens wel beschikken over een aanzienlijk familiekapitaal; verscheidene van zijn voorouders en verdere familieleden hadden zich met succes in scheepvaartzaken bewogen.

De onderneming werd gedreven onder de naam Maatschappij Zeetransport NV te Rotterdam. Hij doopte zijn rederij Oranje Lijn en al haar schepen werden genoemd naar leden van het Koninklijk Huis.
De rederij bewoog zich aanvankelijk uitsluitend in de vrachtvaart. Na de Tweede Wereldoorlog werden er schepen met accommodatie voor passagiers aan toegevoegd. In de eerste jaren van haar bestaan heeft deze onderneming pioniers-werk verricht in de vaart tussen West-Europa en het door haar in Noord-Amerika bediende gebied.

Sinds 1958 maakte de Oranje Lijn deel uit van andere rederijen, de KPM en de HAL. Het bleek toen niet langer mogelijk onafhankelijk te opereren en traden dientengevolge de Koninkijke Pakketvaart Maatschappij te Amsterdam en de Holland-Amerika Lijn te Rotterdam als commissarissen op.
Anthony Veder richtte in 1958 een nieuwe rederij op, de Anthony Veder Group, die zich specialiseerde in de koel- en gasvaart. Dit bedrijf bestaat nog steeds met een vloot van 19 gastankers.
Sinds 1968, toen de containervaart zijn intrede had gedaan, kreeg de HAL een steeds grotere invloed binnen het bedrijf dat niet concurrerend meer kon varen. In 1970 werd de Oranje Lijn door de HAL geliquideerd.

Anthony Veder bekleedde verschillende maatschappelijke functies in verband met zijn commerciële activiteiten.
Zo trad hij sedert 1964 op als honorair-secretaris van de Stichting Havenbelangen. In 1955 was hij ook voorzitter van de Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel en van 1954 tot 1962 bestuurslid van de Nederlandse redersvereniging.

Evenals zijn vader toonde Anthony Veder warme belangstelling voor het culturele en kunstzinnige leven. Hij trad als de stuwende voorzitter op van het comité dat het koopvaardijmonument De Boeg aan de Boompjes te Rotterdam in 1957 heeft bewerkstelligd. Ook in het algemeen leefde hij met de moderne beoefening van schilderkunst en het toneel mee; een benoeming tot adviseur van culturele zaken van Prins Bernhard in 1965 vloeide daaruit voort.

Een hartkwaal heeft betrekkelijk vroeg een einde aan zijn leven gemaakt. Veder sterft in 1967 op 53 jarige leeftijd.
trefwoord(-en): oranje lijn, anthony veder