ONTWERP EN BOUW

1943 - 1948

De eerste tekeningen voor het poortgebouw van Thomsen's Havenbedrijf dateren van november 1943, ruim een half jaar na de eerste verwoestingen in de Lekhaven. Architect Van den Broek maakt verschillende varianten met een sterk experimenteel karakter. Dat hij experimenteert met verschillende ruimtelijke indelingen, gevelbekledingen en dakvormen lijkt erop te duiden dat het loodsencentrum niet puur utilitair was, maar hét gezicht moest worden van het naoorlogse Thomsen’s Havenbedrijf.

Uiteindelijk hadden Brinkman en Van den Broek voor de constructie van het gebouw twee opties tegenover elkaar gezet: één van beton en één van ijzer. De laatste bleek goedkoper (ƒ2.282.101,85 tegenover ƒ2.015.397,50). De voorkeur van zowel Van den Broek als van ir. Drenth, de bedrijfsarchitect van Thomsen’s Havenbedrijf, ging uit naar beton dat ‘fraaier’ zou zijn; Backx echter besloot dat het gebouw, omwille van de kosten, een ijzeren constructie zou krijgen.

Op 22 oktober 1948, het vijfenzeventigjarig jubileum van Thomsen’s Havenbedrijf, werden het poortgebouw en de aangrenzende loodsen officieel geopend.