IN BEDRIJF

1949 - 1989

Op 22 oktober 1948, bij het vijfenzeventigjarig jubileum van Thomsen’s Havenbedrijf, werden het poortgebouw en de aangrenzende loodsen officieel geopend. Op dat moment bezit Thomsen aan de Lekhaven, Maashaven en Waalhaven, loodsen, gebouwen, kranen en andere installaties, die hun weerga niet vinden. Ook het personeel breidt zich uit. Alleen in Rotterdam nadert het aantal vaste medewerkers de 900.

Thomsen's Havenbedrijf was een stuwadoor die het laden en lossen verzorgde van zeeschepen voor kleine en enkele grote rederijen die geen of onvoldoende eigen haventerrein hadden, zoals Van Nievelt-Goudriaan met haar RZAL (Rotterdam Zuid Amerika Lijn) en de KNSM (Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).

Een aantal van deze vrachtschepen nam ook enkele passagiers mee, die dan gebruik maakten van de -weinig gebruikte- wachtruimte in het poortgebouw. Dit waren vooral missionarissen, nonnen en zendelingen die werkten in bv Zuid Amerika. Vanaf de zestiger jaren wordt de concurrentie van het vliegtuig zo groot, dat het passagiersverkeer steeds verder terugloopt. Alleen de cruisevaart overleeft.

Thomsen's Havenbedrijf geloofde in het roll-on-roll-of systeem waarbij de lading in zijn geheel aan de achterkant van het schip geladen en gelost kon worden. Maar de stukgoedoverslag wordt steeds minder terwijl het gebruik van containers explosief groeide. Thomsen’s Havenbedrijf sloot zich te laat aan bij deze ontwikkeling en werd een kleine speler in de wereldwijde handel.

Het bedrijf werd in 1968 opgesplitst in verschillende vennootschappen, die ondergebracht werden bij bestaande bedrijven. De stukgoedoverslag fuseerde met Müller & Co tot Müller Thomsen N.V., de stuwadoorswerkzaamheden werden ondergebracht bij Müller-Progress.

De gebouwen voor de stukgoedoverslag in het Vierhavengebied verloren één voor één hun functie en kwamen leeg te staan of werden ingewisseld voor industrie. Alleen de fruithandel bleef bloeien, uiteindelijk resulterend in de ontwikkeling van ‘Fruitport’.
De Lekhaven was de zwakke plek van de stukgoedoverslag van Thomsen’s Havenbedrijf, zo blijkt uit een rapport over de capaciteit van de verschillende kades waar Thomsen's Havenbedrijf werkte. Wanneer het poortgebouw precies in onbruik raakte, is niet bekend; het is waarschijnlijk dat Müller-Thomsen in de loop van de jaren zeventig de activiteiten in de Lekhaven stopzette. Hierna werd het poortgebouw gebruikt als opslagruimte, onder andere voor archieven. Nadat Müller Thomsen opgaat in ECT (European Container Terminals) wordt het gebouw in 1990 verkocht aan het Havenbedrijf Rotterdam