trefwoord: 'bouwvergunning'

VOORGESCHIEDENIS : Bouwvergunning en brandpreventie

Uit liefde voor het gebouw en door bescheiden financiële middelen heeft eigenaar Kooij geprobeerd het voormalige poortgebouw zo authentiek mogelijk te restaureren in plaats van volledig te renoveren naar de eisen van deze tijd. Dit betekende wel een lange weg langs gemeentelijke instanties voor de noodzakelijke vergunningen.
Omdat...

VOORGESCHIEDENIS : Bouw

In het begin van 1947 werd de voortgang van de plannen voor de Lekhaven in de Reconstructiecommissie voor de haven besproken. Commissielid Backx toonde zich bezorgd over de vertraging die de wederopbouw van de haven, in het bijzonder die van zijn eigen bedrijf, opliep door de schaarste van de naoorlogse periode: ‘het gebrek aan bouwmateriaal...